Verleden-Heden

In de Verleden- Heden serie wordt de situate op een oude foto, op dezelfde plek opnieuw gefotografeerd.
Huidige bewoners of Vessemnaren, waarvoor de plek een bijzondere betekenis heeft, worden op dezelfde plaats fotografisch vastgelegd.
Een enorm leuk project!