DE BOOM
Na een brand in de kledingwinkel van de Jacobushoeve in 2008, is er alles aan gedaan om DE BOOM te redden. Helaas mocht het niet baten. De boom werd 19 juli 2010 om !4.00u omgehakt door Harry Hoppenbrouwers en zijn team.