LandschotseHeide

De Landschotse heide heeft een zeer afwisselend landschap. Vele grote en kleine vennen worden met elkaar verbonden door naald- en loofbossen, afgewisseld door uitgestrekte heidevelden.

Grote grazers lopen hier in het wild rond.