Pelgrimshoeve historie

De boerderij Kafarnaüm wordt 100 jaar geleden gebouwd. Aanvankelijk bedoeld als een boerenhuis groeit het in de loop der jareuit als een convent van de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes. De komst van het broederhuis leidt tot een unieke positie van het dorp Vessem op het gebied van pelgrimeren. Diverse pelgrimsroutes lopen via Vessem. Onder andere de weg naar Santiago de Compastello, het Peerkepad en de Via Monastica.  Pelgrimeren als levenshouding wordt gestimuleerd.

Bewonersgeschiedenis: 1915-1957 Jan en Sjo van den Biggelaar-Swaans. Van 1944-1959 gezin Harrie en Martina van den Biggelaar- Olislagers met kinderen Sjan, Marcel en Jaqueline.
1959-1978 Vakantiehuis St Willibrordusstichting Heiloo voor psychiatrische patienten. Scholastieken, broeders van tijdelijke geloften uit Dongen en Heiloo mochten ook gebruik maken van het vakantiehuis.
Convent Kafarnaum van 1979-2011. In totaal hebben 19 broeders in Kafarnaum gewoond. De laatste broeder is in 2011 binnen Vessem verhuisd. en is het convent opgeheven.
In 2000 werd het Pelgrimshoeve Kafarnaum en sinds 02.09.2015 Stichting Pelgrimshoeve Kafarnaum.
bewoners 1915-2011
Vessem is van oudsher een boerendorp. Tot de jaren 50 was nagenoeg iedereen boer, zelfs de burgemeester.
intro
In de eerste helft van 20ste eeuw lopen de schaapskuddes nog door de straat zoals hier op de Jan Smuldersstraat. Op de achtergrond is het oude raadhuis te zien. Het Kempische heideschaap is van oudsher bekend als vleesschaap, en werd voornamelijk gehouden voor de mest. Het ras behoort nu tot het ‘levend erfgoed’. Vanwege de goede vleessmaak is het ras in 2007 opgenomen in ‘de Ark van de Smaak’,
Kemp.Heideschaap
Menigeen houdt een cafétje aan huis, een tapperij, vaak niet meer dan een kamer in de boerderij. Het geschonken bier zal waarschijnlijk van de brouwerij midden in het dorp betrokken zijn.
tapperij
Het graan wordt gemalen door de molenaar. Een man van aanzien, die ook nog een café runt, ‘Molenzicht’ midden in het dorp, met uitzicht op zijn eigen molen.
molenaar
Er is een enkel winkeltje. Op de foto uit 1910 staan de eigenaren van de winkel voor het boerderijtje dat tegenover de kerk gelegen is, tegenover Kafarnaum. De boodschappen worden genoteerd in een winkelboekje. 
Trekhonden worden ingezet om de winkelwaren uit te venten. In 1910 wordt de trekhondenwet ingesteld en staan eigenaren van trekhonden geregistreerd.
trekhond
De pastoor is uiteraard ook een man van aanzien! In 1850 wordt een nieuwe pastorie gebouwd aan de Servatiusstraat. In zijn prachtige tuin, plant hij een breviergang aan. In 1870 wordt meester Panken uit Bergeijk door pastoor Bussing rondgeleid in “zijn fraaijen tuin met breeden en langen berceau” (overwelfde breviergang). De pastorie en de tuin zullen later direct grenzen aan het huis en tuin van het broederhuis Kafarnaüm.
breviergang
Oudste zonen nemen traditiegetrouw de boerderij van hun vader over.
eerste bewoners
Jan van den Biggelaar wordt in 1874 geboren als oudste zoon van Willem van den Biggelaar en Johanna van Roy op Mr de la Courtstraat 28. Jan blijkt een muzikaal talent. Dit wordt opgemerkt door pastoor van Hout die hem pianoles laat volgen , met de intentie dat hij later de organist op kan volgen.
muzikaal talent
In 1868 is door de parochie een kerkorgel aangekocht bij de Mechelense orgelbouwer François Loret. Dit is nodig omdat in 1867 de muzikale begeleiding van de misgezangen met blaasinstrumenten door bisschop Zwijsen wordt afgeschaft . Er is een aardige correspondentie van de Pastoor met de Deken bekend, waarin de Pastoor flink tekeer gaat tegen de beslissing om geen orkest toe te staan in zijn kerk:
Pastoor Bussing schrijft :“tot mijn grote spijt heb ik mijn orkest* ontbonden en ik betreur de maatregel zeer, want met het kleine getal koorleden zijn zij niet in staat de gemakkelijkste mis zonder instrumenten te intoneren. En door dit ellendig gezang zal de luister van onze geheiligde godsdienst niet verhoogd worden. Vooral in deze streek is het grootste deel van de parochies niet in staat een orgel, en nog veel minder het salaris van een organist, te bekostigen”.
Uit dit orkest is de fanfare ontstaan.
Vanaf zijn 18de wordt Jan de organist in de Lambertuskerk. 
Hij runt samen met zijn vader en broers de boerderij aan de Mr de la Courtstraat. In 1911 wordt hij wethouder; een bijbaan in die tijd.
Loret Orgel
In 1913 gaat Jan trouwen met Sjo Swaans uit Casteren. Jan is in het bezit van perceel E 353 dat tegenover de kerk en naast de pastorie ligt en vraagt een bouwvergunning aan. Hij doorbreekt hierbij de traditie van boerderijenbezit dat overgaat van vader op oudste zoon: zijn jongere broer zal de ouderlijke boerderij overnemen. In 1915 wordt op dit perceel zijn boerderij gebouwd, die later zal uitgroeien tot het convent van de broeders van Dongen.
Servatiusstr 11
De nieuw gebouwde boerderij lijkt in grondplan sterk op de boerderij op Maaskant 3. Maaskant 3 werd in 1869 gesticht en in fases verbouwd.
grondplan 1
- Kafarnaum is luxer uitgevoerd en heeft een kleiner bedrijfsruimte dan Maaskant 3
- beide huizen zijn door een doorlopende brandmuur van de schuur en stal gescheiden
- De achterzijde is sober, zonder uitgetimmerde goot
overeenkomst 1
Beiden hebben standaard sierankers
De opkamers hebben een zelfde vensterindeling
De kelderramen een segmentboog + tralies
Kafarnaum heeft een bakgoot op klossen. Maaskant 3 een plank op klossen
overeenkomst 2
Siermetselwerk en “hanekam-strekken metselwerk
overeenkomst 3
In de keuken laat Jan van den Biggelaar zelfs tegels zetten die ‘normaal gesproken’ gebruikt worden in Sacristieën en ziekenhuizen.
pelikaan die zijn borst openpikt en dubbele aesculaap.
keukentegel
Jan wordt in 1929 kassier van de Vessemse Boerenleenbank. Deze bank was aan huis Servatiusstraat 11. (De kamer links van de voordeur.) 
Hij geeft muzieklessen aan huis. Grote verdienste heeft Jan voor het muziekleven in de Kempen, Hij leidt veel koorzangers en organisten op Hij zal uiteindelijk 65 jaar organist en dirigent van het parochieel koor zijn en 40 jaar dirigent van de Vesssemse fanfare.
wethouder
Hij krijgt de gouden penning uitgereikt voor zijn 60 jaar lidmaatschap van fanfare St. Cecilia. 
nog onbekend wanneer Jan van den Biggelaar 60 jaar lid was van de fanfare. moet rond 1950 geweest zijn. In 1900 werd hij aangesteld als dirigent en ontving salaris.
60 jaar fanfare
Op zijn 80st wordt hij Pauselijk Onderscheiden.
Paus onderscheiding
Pro Ecclesia et Pontifice (Voor Kerk en Paus) is een pauselijke onderscheiding. De onderscheiding is ingesteld door paus Leo XIII in 1888
Het is het hoogste ereteken dat een leek kan ontvangen van de Paus.
In de loop van de tijd zijn er wijzigingen in uiterlijk aangebracht. Rond 1965 is het uiterlijk drastisch veranderd.
Jan van den Biggelaar heeft een zeer bijzondere Onderscheiding gekregen!
Vanaf het begin in 1888 tot 1893 was het lintje rood met een brede witte streep en daarin een smalle gouden streep langs iedere boord.
Van 1893-1908 een purperen lint met een brede goud met witte zoom.
Sinds 1908 wordt het geel/witte lint gebruikt. 
Jan van den Biggelaar heeft een exemplaar uit de eerste periode van instelling opgespeld gekregen. Zeer bijzonder en er is nog geen verklaring voor gevonden.

Jan van den Biggelaar blijft tot aan zijn overlijden in 1957 op Servatiusstraat 11 wonen.
Paus onderscheiding
Harrie van den Biggelaar en Martina Olislagers
In 1940 overlijdt Sjo, de vrouw van Jan. Zij zijn kinderloos gebleven.
2de bewoners
Neef Harrie van den Biggelaar uit Wintelre, trouwt in 1944 met Martina Olislagers, Martina is geboren in Vessem in de Jacobushoeve. Zij trekken na hun trouwen in bij de weduwnaar ‘Jan-oom’.
bank aan huis
De 3 kinderen worden geboren op Servatiusstraat 11.
gezin Biggel
Harrie verdient de kost als notarisklerk op het kantoor van notaris Lasance in Vessem en neemt later het kassierschap van de Boerenleenbank aan de Servatiusstraat over van Jan-oom.
Harrie was al organist in Wintelre en dirigent bij de fanfare en wordt ook organist van het kerkkoor in Vessem. o.a. bespeelt hij de tenor saxofoon in de harmonie St. Cecilia van Vessem.
Harrie Biggel
Hoewel Harrie, net zoals zijn oom Jan, weinig interesse in boeren heeft, weet zijn dochter Sjan, zich uit haar vroegste jeugd nog te herinneren dat er varkens en kippen werden gehouden en dat er aan huis eieren en groenten werden verkocht. In het begin van de vijftiger jaren had Jo van Roosmalen ook nog zijn schoenmakerij in een voormalig kippenhok bij de boerderij.
Kids Biggel
De broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes komen naar Vessem. Ondertussen zijn er ontwikkelingen in Heiloo. Daar kopen de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, ook wel de Broeders van Dongen genoemd, het landgoed Ypenstein en bouwen dit uit tot de inrichting Sint Willibrord voor de verpleging van psychiatrische patiënten. Vanaf 1930 worden er patiënten verpleegd. Daarnaast ontstaat hier een scholastikaat, broeders van tijdelijke geloften (vijf jaar) die samen een convent vormen. Heiloo verzorgt voor de broeders de opleiding tot verpleger. 
Als een groep studenten van deze opleiding gaat kamperen in een blokhut in de bossen van Veldhoven in 1955 ontstaat er contact met de ‘organist uit Vessem’
jaren 50
Ongetwijfeld gaan zij, naar goed Brabants gebruik, een keer ‘op de koffie’ bij Jan van den Biggelaar ,de ‘organist uit Vessem’. De groep zal onder de indruk geweest zijn van het landelijk gelegen Vessem.
In de jaren 50 wordt Vessem omringd door uitgestrekte heidevelden en natuurlijke vennen.
Heide
Aan de weg naar Wintelre ligt het Groot meer. Het Grootmeer is een natuurlijk ven, en ontstaan na de laatste ijstijd, zo’n 10.000 jaar geleden. In 1952 krijgt Vessem waterleiding.
natuurlijk ven
Een pompstation wordt bij het GrootMeer gebouwd. Water wordt opgepompt uit diepe lagen en gezuiverd. Het schone, kalkrijke spoelwater wordt teruggepompt in het Grootmeer.
waterleiding 1952
Hierdoor is er een zeer unieke vegetatie ontstaan van plantjes uit het oeverkruidverbond met soorten als gesteeld glaskroos en oeverkuid. Niet alleen bijzonder in Nederland; zelfs wereldwijd!
Grootmeer
De landbouw is in ontwikkeling. Oogsten met paard en wagen en mankracht, wordt langzaam vervangen door tractoren en geautomatiseerd zoals gebruik van deze zelfbinder. Dit zijn overigens foto’s door de broeders gemaakt.
boeren '50 jaren
In de jaren 50 is het nog heel gewoon om in het dorp een boer met een zeug tegen te komen, die op weg is naar de beer.
zeug naar beer
Drie keer per dag wordt de koe in de wei gemolken. kippen lopen buiten en worden met de hand gevoerd. En zaaien gebeurt met de hand. Men bewerkt zijn eigen moestuin en brengt de kennis over aan kinderen en kleinkinderen.
Harrie van Tasse
Vessem lijkt ideaal voor het plan wat de broeders in gedachten hebben, Zij zijn op zoek naar een vakantiehuis in een dorp in een rustige omgeving én Servatiusstraat 11 staat te koop.
Servatiussstraat 11 wordt door de congregatie gekocht op 21 april 1959 ten behoeve van Heiloo
broeders komen!
Servatiussstaat 11 wordt door de Congregatie op 21 april 1959 aangekocht als vakantiehuis, in het kadaster staat ‘herstellingsoord’, voor de psychiatrische patiënten uit Heiloo. In die tijd zeer revolutionair om psychiatrische patienten mee buiten de inrichting te nemen om vakantie te vieren!
vakantiehuis
Voordat de vakanties van de patiënten begonnen kwam broeder Nivardus samen met enkele kwartiermakers (medewerkers van de Psychiatrische Inrichting Sint Willibrordus in Heiloo) de zaakjes in Vessem op orde brengen.
vakantiehuis
Van mei tot en met september wisselen wekelijks de patiënten. Een bus rijdt dan van Heiloo naar Vessem om nieuwe vakantiegangers te brengen en oude vakantiegangers op te halen. Een groep van patiënten en begeleiders bestaat uit ongeveer 25 personen.
Vakantiehuis
Broeders van Heiloo en Dongen mogen ook gebruik maken van het vakantiehuis.
vakantiehuis
Broeder Alypius was vanaf ongeveer 1963/1964 de beheerder van de vakantieboerderij. Hij verzorgde ook alle huishoudelijke beslommeringen, kookte samen met Martina vd Biggelaar-Olislagers en deed het huishouden. 
Hij bleef dan de hele zomer in Vessem en ging in het najaar weer terug naar Heiloo. 
De andere maanden van het jaar staat het vakantiehuis leeg.
Bert van Hoof de Smed (smid) heeft vele jaren het toezicht en het onderhoud geregeld van het gebouw in de wintermaanden als de broeders niet aanwezig waren.
Bert de Smed
Vessemse boeren haalden etensresten op, om aan de varkens te voeren.
etensresten
Broeder Sixtus was eigenlijk al gepensioneerd, maar genoot er van om de zomer in Vessem door te brengen.
Waar hij kon hielp hij nog mee. Beide broeders waren goed ingeburgerd in Vessem en hadden veel contacten.
tuin
Hoe goed de contacten waren, blijkt bij de gouden kloosterfeestviering van Broeder Sixtus. (Hij wordt Het Heilige Bruurke van Vessem genoemd) 
Op 15 juni 1964 wordt een serenade gebracht door de Vessemse fanfare. De edelachtbare heer burgemeester Sjef Smulders speecht, dat hij en de Vessemse bevolking gelukkig zijn met het feit dat de broeders hier een huis hebben, en hij prijst de broeders, die als het ware zijn opgenomen in de bevolking zelf . Deze geste wordt door de broeders zeer gewaardeerd!
gouden kloosterfeest
De broeders steken de handen uit de mouwen
Tegenover het vakantiehuis, staat een oud boerderijtje. De eigenaresse, Mieke Christe (Maria Michielse) is in 1957 overleden. 
In 1895 is er correspondentie tussen de pastoor en de bisschop, waarin de pastoor toestemming vraagt om een huisje tegenover de pastorie met bijbehorende grond te kopen. 
Het ernaast gelegen huis + grond komen waarschijnlijk te koop. De eigenaren zijn kinderloos en zullen binnen korte tijd sterven. De pastoor dacht een goede relatie te hebben met de eigenaar en hoopt dat hij het huis en gronden aan de kerk zal nalaten of in ieder geval voor een lage prijs over zal doen.
de kerk heeft de tussenliggende percelen al in bezit. Als het allemaal gaat lukken betekent het dat hij een ‘schoon geheel’ krijgt van 1.6 ha. Daar zou in de toekomst mogelijk een LIEFDEHUIS op gebouwd kunnen worden.
Helaas voor de pastoor gaat de tweede transactie niet door. Niet de kerk, maar de familie van Mieke Christe erven het huis en de grond.
Het LIEFDEHUIS blijft toch in het achterhoofd van de pastoors hangen
Mieke Christe
Na de oorlog duiken er nieuwe schetsen op, die voor 1953 getekend zijn en….. staat er op de plaats van het huis van Mieke Christe een zusterklooster ingetekend .
Het blijft wishful thinking, want het huis en gronden van Mieke Christe gaan in 1957 over naar de gemeente…
liefdehuis
De gemeente koopt het via een veiling en gebruikt het enkele jaren om een nooddruftige familie in te huisvesten tot 1963. Dan wordt het huisje afgebroken met hulp van de broeders.
1963 sloophulp
In 1970 komt pastoor van Tuyl naar Vessem. Samen met zijn huishoudster Bertha van Rijsewijk verblijft hij op Kafarnaum tot zijn pastorie aan de Wilhelminalaan verbouwd is.
pastoor v Tuyl
Halfweg de jaren zeventig wordt nog nauwelijks gebruik gemaakt van het vakantiehuis en voor de congregatie is het de vraag wat te doen met het huis.
wat nu?
Intussen is er een groep broeders bezig om zich te bezinnen op een nieuwe uitdaging. Zo ontstaat een groep, uit verschillende buitenhuizen, die maandelijks bij elkaar komt om hun ideeën helder te krijgen en er ontvouwt zich een plan om een nieuwe leefgroep te vormen met als uitgangspunten: bezinning, gastvrijheid en een eenvoudige levensstijl. Het huis in Vessem zou een goede huisvesting kunnen zijn.
ideeen
Voordat de groep het huis Kafarnaüm gaat bewonen, werken zij mee aan een grote verbouwing. De Vessemse architect Jan Timmers maakt een plan.
verbouwen
Er komen ruime kamers met grote glazen ramen waar gasten ontvangen kunnen worden, slaapkamertjes en een kapel.
verbouwen
Ook de keuken wordt gemoderniseerd
verbouwen

verbouwen

tuin

Kafarnaum
11 februari 1979, op het feest van O.L.Vrouw van Lourdes, de patrones van de congregatie, gaat deze nieuwe groep van start. Ze kiezen Kafarnaüm als naam voor de groep en het huis: Kafarnaüm (letterlijk: het dorp van Nahum), de plaats waar Jezus graag vertoeft heeft met zijn leerlingen, als hij behoefte aan rust heeft, om van daaruit weer te vertrekken om zijn boodschap verder uit te dragen.
broeders 1ste uur
De broeders van het eerste uur van de  Kafarnaumgroep in 1979 komen uit diverse buitenhuizen.
buitenhuizen
Broeder Jan vd Steen:
kwam vanuit Driebergen-Rijsenburg in Vessem wonen en werd overste van het convent. 
Hij kwam spoedig in het provinciaal bestuur 
 En hield zich op Kafarnaum vooral bezig met gastheerschap, Pastoraatsgroep, liturgie, jongerenpastoraat.
Van september 1988 - december 2001 was hij in Spanje werkzaam bij drugsverslaafden. 
Hij ging wonen in Broederhuis Glorieux te Dongen.
In oktober 2009 verhuisde hij met alle broeders naar broederhuis Depoorter in Eindhoven.
br Jan vd Steen
Broeder Hugolinus Prinsen:
kwam vanuit Oostakker, België in Vessem wonen. 
Hij was gepensioneerd. 
Lid van het algemeen bestuur van de congregatie. 
Lid van het ouderenkoor in Vessem
Verhuisde in januari 1986 naar Broederhuis Glorieux te Dongen i.v.m. behoefte aan verzorging. 
Overleed 4 januari 1991 te Dongen.
br Hugolinus Prinsen
Broeder Arthur van Gils:
kwam vanuit Den Bosch in Vessem wonen. 
Hij was in de VUT en heeft het hele het huis geschilderd.
In Maart 1983 naar huize Voorburg Vught verhuisd 
Hij overleed in Oosterhout op 27 augustus 2004.
br Arthur v Gils
Broeder Theo Renders
Kwam vanuit Voorburg Vught in Vessem wonen. 
Hij was verpleegkundige in een verzorgingshuis in Veldhoven. 
Theo was duivenmelker. En secretaris van de Vessemse Duivenclub: 'De Snelle bode'
Wist u dat in vroeger tijden het houden van duiven alleen aan de adel en de geestelijkheid voorbehouden was?
Broeder Theo Verhuisde op 10.10.1986 naar huize Voorburg te Vught en later naar Broederhuis Glorieux te Dongen. Hij overleed in Oosterhout 12 mei 1992
br Theo Renders
Broeder Wim van den Boom
Kwam vanuit Oisterwijk in Vessem wonen. 
Hij was onderwijzer op een basisschool in Oisterwijk.
Actief betrokken bij de parochie o.a. als lector en voorganger woord- en communiediensten. 
Later ook secretaris van de Wereldwinkel.
Verhuisde op 1 april 2000 naar Veldhoven, waar hij nu nog woont.
br Wim vd Boom
Broeder Fons van der Laan:
kwam vanuit Oisterwijk in Vessem wonen.
Werkte als kok in verzorgingscentrum in Eersel en Bladel 
En verhuisde 1 april 2011 naar Wilhelminalaan 5a Vessem
br Fons vd Laan
De kapel wordt wat later in gebruik genomen.
kapel
De broeders blijven huis en tuin verfraaien.
doorgaan
Het naambord ‘Kafarnaum’ wordt geschonken door Cor en To Schilperoort
kafarnaumbord
De tuin wordt ontworpen door broeder Wim vd Boom
tuin 1983
Achter het huis staat een schuurtje waar een grote notenboomtak op gevallen is.
schuur
Een nieuw schuurtje wordt in 1983 gebouwd en zal in gebruik genomen worden door broeder Philippus.
atelier
Broeder Philippus is in 1982 vanuit Oostenrijk naar Vessem gekomen.
br Philippus
Hij komt in de Liturgiegroep, wordt dirigent van het Knegselse koor en is creatief! 
Vele ontwerpen van de hand van br Philippus zijn terug te vinden in Vessem en Knegsel.
br Philippus
Voor al zijn inspanningen krijgt hij een Pauselijke Onderscheiding opgespeld door pastoor Peeters van Knegsel.
br Philippus
In 1987 viert hij samen met broeder Jan van der Steen het Robijnen en zilveren professiefeest.
dubbel jubileum
Van de broeders uit Spanje kregen zij als cadeau bordjes van de landbouwkalender naar voorbeeld Panteon de los Reyes de León. Zij hangen nog steeds aan de schoorsteenmantel op Kafarnaüm
landbouw kalender
De broeders actief in de Vessemse parochie.
Vanaf 1970 is pastoor Piet van Tuijl in Vessem benoemd. De katholieke kerk is inmiddels in een crisis beland . Veel gelovigen zetten vraagtekens bij de traditionele kerk. Sommigen keren de kerk voorgoed de rug toe. Anderen zoeken naar nieuwe wegen om de kerk in een moderne maatschappij vorm te geven. Bij deze vernieuwers hoort pastoor van Tuijl. Hij pakt dit aan door de gelovigen een prominentere rol te geven in de liturgie, de katechese en andere groepen binnen de parochie. Ook de broeders zijn betrokken bij de avondwake, woord- en communiediensten, eucharistievieringen en bijbelcursussen. Pastoor van Tuijl noemt hen “de medebewakers van de kerk” .
kerk vd grond
In 1982 wordt het eeuwfeest van de parochiekerk gevierd. Het kerkgebouw is in 1882 gebouwd, naast de eeuwenoude toren. Men besluit ‘het samen kerk zijn’ te benadrukken door samen een monument te bouwen. De broeders van Kafarnaüm, die ook een onderdeel zijn van de plaatselijke kerk, worden nadrukkelijk betrokken bij de vieringen.
kerk vd grond
Naast hun werk, hun bezinningsavonden en meditaties blijven de broeders zich in die jaren gastvrij opstellen
gastvrij
De gastvrijheid start meteen op de eerste dag van de oprichting van het convent Kafarnaum. Een open dag waar vele gasten ontvangen worden.
open huis
Op 21 april 1982 komt de commissaris van de koningin in Noord-Brabant, de heer van der Harten, op bezoek. De enthousiaste wijze waarop zij vertellen over hun idealen, klinkt nog door in de bedankbrief van het gemeentebestuur
CdK Van der Harten
Er worden foto’s gemaakt in de prachtige tuin, zoals voor een Gildeboek.
gilde promotiefoto
In 1990 noteren de broeders : ‘1990 is voor ons een jaar met veel buitenlanders” .Zij halen de krant met het bezoek van twee Franse broers, die een tocht maken langs 12 hoofdsteden van E.G., ook komen de in Vessem wonende Ghanezen kennis maken.
Saïd uit Somalië en twee Roemenen blijven een paar dagen.
buitenlandse gasten
Broeder Fons van der Laan zet Vessem op de kaart
op weg
Broeder Fons besluit dat het tijd is voor een nieuwe stap in zijn leven . Hij gaat een pelgrimstocht maken vanuit Vessem naar Santiago de Compostela. Samen met Bart van der Zalm loopt hij 2400 km. Al lopende komen er nieuwe ideeën bij Fons op. Wat zou het prachtig zijn om spullen die zo maar aan de kant van de weg worden gezet opnieuw te gebruiken. Ook wordt hij getroffen door de ontmoetingen met mensen die hem vaak in volle vertrouwen hun levensverhaal vertellen. Er is kennelijk behoefte aan mensen die elkaar ontmoeten en die tijd voor elkaar nemen. Met deze uitgangspunten gaat broeder Fons aan de slag als hij weer in Vessem is teruggekeerd.
Santiago de C.
Broeder Fons gaat op zoek naar een boerderij, waarin een kringloop zou kunnen komen EN een gelegenheid waar bezoekers gezellig met elkaar koffie kunnen drinken.
Jacobushoeve
De Jacobushoeve in de jaren zestig gezien vanaf de achterzijde. Links de (inmiddels afgebrande) Vlaamse schuur, in het midden de achterbouw met erachter de boerderij en rechts de schob.
Op Jan Smuldersstraat 4 staat de ideale boerderij. Deze wordt door de broeders gekocht van Martien Olislagers, de broer van Martina Olislagers.
Jac.hoeve jaren 60
De volgende stap is het oprichten van een stichting “In Balans” met als doel het inzamelen en weer verkopen van bruikbare welvaartsresten en voor het scheppen van een sfeer die medemensen uitnodigt om binnen te lopen voor een praatje en een kop koffie. Al gauw wordt de boerderij Jacobushoeve genoemd. Op 15 september 1991 kan het kringloopproject starten en wordt de Jacobushoeve officieel geopend. De openingshandeling houdt in dat de provinciaal van de Broeders van O.L. van Lourdes, broeder Benedictus, op de deur van de hoeve klopt. De deur wordt geopend door Martina van den Biggelaar-Olislagers, zus van Martien Olislagers en oud-bewoonster van het huis Kafarnaüm. Zij nodigt Benedictus uit om de Jacobushoeve te betreden en een kop koffie te drinken .
De Jacobushoeve draait vanaf het begin voorspoedig en krijgt bekendheid in de hele regio. Mensen komen er graag vanwege de gastvrijheid en de goede sfeer.
opening Jac.hoeve
Ondertussen is broeder Ludolf uit Oostenrijk in Vessem komen wonen. Vele jaren werkzaam geweest als directeur in een psychiatrische kliniek. In Vessem doet hij vooral het huishouden. Hij gaat nog iedere week naar Breda om mensen met psychiatrische problemen te begeleiden.
br Ludolf
Broeder Fons gaat nog een paar keer richting Santiago.
met t busje
In 1998, in Hospital de Orbigo worden er samen met vrijwilligers plannen gemaakt om een stiltecentrum te bouwen.
Hospital De Orbigo

meer activiteiten
In Vessem worden in Kafarnaum pelgrimweekenden georganiseerd. Ervaringen kunnen gedeeld worden, adviezen gegeven.
pelgrims weekend
Er worden cursussen gegeven, zoals Mandala tekenen 
Hierdoor geinspireerd wordt de tuin van de Jacobushoeve door Sjef Oerlemans in de vorm van een mandala aangelegd, voorzien van wandelpaden en een Cruz de Ferro.
Mandala
Er worden cursussen ‘Wonderen’ gegeven.
cursus Wonderen
Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob zoekt een informatiepunt in Zuid-Nederland
samenwerken
 en vestigt zich op zaterdagen in ’t atelier voor hun activiteiten
Genootschap St Jacob
Vanaf 2006 wordt er jaarlijks in samenwerking met de Jacobushoeve en later het Nederlands Genootschap van Sint Jacob op de naamdag van Jacobus (25 juli) een Jacobuswandeling georganiseerd die wandelaars trekt uit de wijde omtrek.
Regelmatig vertrekken op de Jacobushoeve pelgrims richting Santiago.
Jacobusdag
Kafarnaüm ontwikkelt zich als pelgrimshoeve.
en verder
In 1999 zijn er op Kafarnaüm nog slechts drie broeders over: broeder Ludolf, broeder Fons en broeder Wim.
Broeder Wim verhuist april 2000.
De boerderij Kafarnaum gaat Op 25 november 2000 Pelgrimshoeve Kafarnaum heten en wordt officieel geopend door de provinciaal overste, broeder Anastatius van Wezenbeek.
Pelgrimshoeve
Broeder Ludolf viert zijn 65 jarig kloosterfeest MET taart van Gerard Legrand in 2001. In 2002 verhuist hij naar Dongen. 
Broeder Fons zal als laatste broeder van het convent Kafarnaum in 2011 verhuizen naar de Wilhelminalaan. Op dat moment wordt het convent Kafarnaum opgeheven.
65 jaar kloosterfeest
Op Kafarnaum hebben van 1979- 2011 19 broeders van de congregatie O.L.Vrouw van Lourdes gewoond. Inmiddels is de pelgrimshoeve Kafarnaum uitgegroeid tot een zelfstandige stichting die los van de broeders opereert.
19 broeders
In 2008 start het nieuwe project “Pelgrimeren voor de jeugd”. Scholen in de regio schrijven in op dit project. 
Broeder Fons die tot nog toe met alle plannen sterk verbonden is geweest, neemt wat afstand en verhuist naar de Wilhelminalaan.
jeugdpelgrimeren
Broeder Fons blijft originele ideeen houden, zoals het ‘in bewegingsproject’ voor de bewoners van de Zorgboerderij, De Bolle Akker. De bewoners wandelen door de omgeving van Vessem, zitten op een hometrainer op de Bolle Akker kilometers weg te trappen en iedere keer komen ze wat dichter bij Santiago. Een stempelkaart als bewijs en uiteindelijk mogen zij het PELGRIMSBEWIJS in ontvangst nemen.
zorgboerderij
De bijzondere prestaties van broeder Fons blijven niet onopgemerkt.
br Fons
In 2004 wordt broeder Fons tot ridder geslagen door de Souvereine Orde van St. Jacob in Holland.
Souvereine Orde
In december 2012 wordt een biografie over het leven en werken van broeder Fons gepresenteerd onder de titel: “Onderweg met vele anderen” Daarin wordt ook de geschiedenis van zowel de Pelgrimshoeve als de Jacobushoeve beschreven.
Op dezelfde dag speldt onze burgemeester mw Thijs hem de Koninklijke Onderscheiding op
biografie + K.O.

verder
In januari 2011 wordt het gastheer/gastvrouwschap ingevoerd. Gastheren en –vrouwen beheren Kafarnaüm en ontvangen pelgrims die willen overnachten. Jac Naus, Frans van de Witteboer, en broeder Fons vormen een stuurgroep
stuurgroep
De stuurgroep gaat de interne organisatie vorm geven en de restauratie van het pand En weer wordt er verbouwd!
1978-2015

1978-2015

1983-2015
De sporen die de broeders in Vessem achterlaten:
Sporen
Kleine sporen, zoals het Mariabeeldje in de Mariakapel op de weg naar Wintelre.
Mariabeeld
Het monument 100 jaar kerk
kerk vd grond 1982
Grote sporen : De jacobushoeve, Cruz de ferro, stiltecentrum en wandelkamer
Jacobushoeve
EN de Pelgrimshoeve!.
Pelgrimshoeve
Met prachtige tuin, waar ook de bijtjes het naar de zin hebben
bijen
Het labyrint bij het terras stelt de zoektocht voor naar stilte, rust en wijsheid.
labyrint
Zie de Kafarnaumgroep van het eerste uur: zij hebben hun doelstellingen bereikt, maar bovenal……
startgroep 1979
... hebben de broeders de gevoelige snaar in de samenleving weten te beroeren
ZOVEEL VRIJWILLIGERS
- die graag helpen
- elkaar helpen
- de handen uit de mouwen steken
- gastvrij zijn
- SAMEN veel voor elkaar en anderen kunnen betekenen
gevoelige snaar
De doelen zijn bereikt, de richting gewezen, de activiteiten blijven doorgaan en een nieuwe stichting gaat het vele werk doorzetten.
richting gewezen
Onder toeziend oog van notaris Jan van Loon wordt de Stichting Pelgrimshoeve Kafarnaum op 02 september 2015 opgericht.
De ‘Stichting Pelgrimshoeve Kafarnaum’ gaat zorgen voor de exploitatie van de Pelgrimshoeve.
Stichting
Feestelijk ingeluid met de onthulling van het borstbeeld Stefanus Modestus Glorieux.
Glorieux
Anno 2015 staat het nieuwe Stichtingsbestuur Pelgrimshoeve Kafarnaum in de startblokken om het succes van de broeders voort te zetten.
1 Jan van Gisbergen voorzitter
2 Mien Vermeulen secretaris
3 Br. Jan Klein Overmeen penningmeester
4 Adri Brooijmans algemeen coördinator
5 Jack Wilting algemeen beheerder
6 Cees Maas, bestuurslid

Kafarnaüm valt niet meer weg te denken uit de Vessem!
stokje overnemen

wapen O.L.Vr. Lourdes

toeristisch Vessem

via Monastica

Kaboutersberg
en knuppelpad door Elzenbroekbosje
Spekdonken

oerkern Vessem

schuurkerk

Maaskant 5

Postels Huufke 2

Lowieke Luijten
en geologie. zie onder verborgen buitengebied op deze site
Archeologie
zie onder verborgen buitengebied op deze site
Leeuwerikhoeve
zie onder verborgen buitengebied op deze site
Leemskuilen
zie onder verborgen buitengebied op deze site
fietspad